Burgemeester Deetman

DEN HAAG EN DEETMAN hebben lang op elkaar moeten wachten. Maar gisteren is het besluit dan toch echt in het kabinet gevallen: de huidige voorzitter van de Tweede Kamer, W. Deetman, wordt de nieuwe burgemeester van Den Haag. Wat ruim vijf maanden geleden reeds officieus vaststond is daarmee officieel geworden.

In de tussentijd is het spel gespeeld, zoals het nu eenmaal gespeeld moet worden. Dus was er de vertrouwenscommissie vanuit de gemeenteraad, was er de profielschets en waren er de sollicitatiegesprekken. Maar terwijl iedereen zijn rol speelde stond de uitkomst al vast. Dankzij een 'foutje' in de regie werd die uitkomst namelijk reeds in mei van dit jaar openbaar. Dat was natuurlijk niet de bedoeling.

De bijna komieke gang van zaken rond de benoeming van de burgemeester van Den Haag heeft het weer eens helder aan het licht gebracht: als het gaat om benoemingen zijn er vertrouwenscommissies en politieke afspraken. Naarmate de plaats waar om het gaat van meer gewicht is, blijkt de macht van de vertrouwenscommissie beperkter. Bij het zoeken naar een nieuwe burgemeester voor Den Haag is ook de 'grote leugen' in stand gehouden. Iedereen mocht solliciteren maar van meet af aan stond vast dat kandidaten pas een kans maakten als zij het partijlidmaatschap van het CDA op zak hadden. Toen vervolgens uit de eerste sonderingen was komen vast te staan dat oud CDA-leider Brinkman niet beschikbaar bleek voor de stad Den Haag, is in het 'andere Den Haag' op hoog politiek niveau de afspraak gemaakt dat Deetman het maar moest worden. En zo lag diens naam op straat, terwijl de vertrouwenscommisie van de Haagse gemeenteraad nog aan haar werkzaamheden moest beginnen.

AFGEZIEN VAN DE wijze waarop de benoeming tot stand is gekomen, hoeft Den Haag overigens niet ontevreden te zijn over de nieuwe burgemeester. Met Deetman krijgt Den Haag een eerste burger die de weg in de landelijke politiek zeer goed kent. Dat is niet onbelangrijk voor de stad. Waar de andere grote steden telkens zeer goed ingevoerde politici als burgemeester kregen, heeft Den Haag het de afgelopen decennia moeten stellen met tamelijk krachteloze figuren. De toegang tot de macht was daarmee omgekeerd evenredig met de fysieke afstand. Met ex-minister en ex-Kamervoorzitter Deetman zal dat ongetwijfeld anders worden. Dat er de nodige indringende gesprekken gevoerd zullen moeten worden tussen het ene en het andere Den Haag is evident. De prestigieuze kantoorpaleizen die her en der de grond uit schieten kunnen niet verhelen dat de stad in wezen failliet is. Dankzij de artikel 12 status draait Den Haag door. Wil de stad weer op eigen benen komen te staan, zal er nog het nodige moeten gebeuren. Dat zal echter niet kunnen zonder de hulp van de landelijke overheid. Deetman zal die overheid zeker weten te vinden.

DE PROCEDURE voor een nieuwe burgemeester van Den Haag was weliswaar een farce, maar het uiteindelijke resultaat heeft daar niet onder geleden. Het roept eens te meer de vraag op of de procedure dan ook niet moet worden aangepast aan de werkelijkheid.