Bisschoppen

De ingezonden brief van Walter Goddijn (26 oktober) over de uitlatingen van mgr. Muskens heeft helemaal niets te maken met het armoede-probleem, maar lijkt eerder een verkapte manier om over de rk-kerk en haar gezagsdragers zijn gal te spuien. Goddijn vindt dat de huidige bisschoppen, in tegenstelling tot de bisschoppen in de periode van kardinaal Alfrink, polarisatie en verdeeldheid brengen.

Ik wil geen schepje polariserende opmerkingen hier bovenop doen. Die van Goddijn lijken mij voldoende.

Het is te betreuren dat de heer Goddijn ogenschijnlijk slechts aanleidingen vindt om kritiek op de kerk te uiten. Zelfs als een bisschop het voor de armsten in ons land opneemt, heeft Goddijn er geen goed woord voor over. Nee, wat telt is dat de bisschoppen hoe dan ook verdeeld zijn, ja verdeeld móeten zijn. A priori. Polarisatie?

    • Dr E. Alonso de Velasco