Advies stadsprovincie Rotterdam gevolgd

DEN HAAG, 2 NOV. Het kabinet stemt op hoofdlijnen in met het advies van de commissie-Andriessen over instelling van een stadsprovincie Rotterdam. Dat zei premier Kok gisteren na afloop van de ministerraad.

Volgens Kok moeten er de komende weken nog gesprekken worden gevoerd met Rotterdam, de overige gemeenten in de regio en de provincie Zuid-Holland. Binnen enkele maanden zal het kabinet een voorstel voor een interimwet naar de Tweede Kamer sturen voor de instelling van de stadsprovincie.

De commissie-Andriessen adviseerde kortgeleden een stadsprovincie met uitgebreide bevoegdheden in te stellen in het Rijnmondgebied. Taken op gebieden als ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, haven en verkeer zouden daarbij van de gemeenten naar de stadsprovincie moeten worden overgeheveld. De gemeente Rotterdam moet volgens Andriessen niet worden opgedeeld.

Begin dit jaar liep een wetsvoorstel voor een stadsprovincie Rotterdam van minister Dijkstal en staatssecretaris Van de Vondervoort (Binnenlandse Zaken) spaak. Daarin stelden zij voor een stadsprovincie met een in vijf gemeenten opgesplitst Rotterdam in te stellen.

De Tweede Kamer ging niet akkoord met die opdeling. De fracties van D66 en PvdA wilden dat niet voor hun rekening nemen nadat de bevolking van de stad vorige zomer in een referendum uiterst negatief had geoordeeld over de opsplitsing.