Uitzetbeleid wordt niet aangescherpt

DEN HAAG, 1 NOV. Staatssecretaris Schmitz (Justitie) wil het uitzettingsbeleid voor uitgeprocedeerde asielzoekers niet aanscherpen. Wat haar betreft blijft het accent liggen op vrijwillige terugkeer.

Dat verklaarde zij gisteren in de Tweede Kamer tijdens het slotdebat over de Koppelingswet, waarmee illegaal verblijf in Nederland wordt ontmoedigd. Door deze wet worden sociale voorzieningen gekoppeld aan een verblijfstitel.

Schmitz ontraadde een motie van de CDA-fractie waarin wordt aangedrongen over te gaan tot het gecontroleerd uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers en aangehouden illegalen. Ze wil vasthouden aan het huidige beleid, waarin illegalen alleen worden uitgezet als duidelijk is gebleken dat zij niet van plan zijn vrijwillig te vertrekken.

Staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) had enige moeite om PvdA-woordvoerder Apostolou te overtuigen zijn amendement in te trekken over een geformaliseerde opvangregeling voor vreemdelingen die tussen wal en schip dreigen te vallen. De PvdA maakt zich zorgen over die gevallen waarin sprake is van gezinshereniging en waar de gemeente niet precies weet hoe te handelen. Volgens De Grave wordt gewerkt aan justitiële opvang.

Schmitz herhaalde dat de regering de wet pas zal invoeren als er zekerheid bestaat over een zorgvuldige uitvoering. Zij zal de Kamer daarover in het voorjaar informeren. De regering hoopt dat de wet medio 1997 van kracht wordt.