Tweedeling in Den Haag verscherpt zich

DEN HAAG, 1 NOV. De maatschappelijke tweedeling in Den Haag wordt sterker. Vooral in de grootschalige naoorlogse wijken in het zuidwesten van de stad is een tendens tot segregatie zichtbaar. Zonder maatregelen dreigt in Den Haag een achterstandsgebied te ontstaan ter grootte van een derde van de stad.

Dit staat in een ambtelijk rapport, het Volkshuisvestingsverslag 1996, van de gemeente Den Haag.

Volgens het rapport trekken bewoners met midden- en hogere inkomens gestaag weg uit de wijken Morgenstond, Moerwijk en Bouwlust. Hiervoor in de plaats komen bewoners met lage inkomens onder wie veel uitkeringsgerechtigden. Dit proces wordt in de hand gewerkt doordat een groot deel van de woningen goedkope sociale huurwoningen zijn, die bij de verdeling bij voorrang worden toegewezen aan mensen met lage inkomens. De segregatie wordt volgens het rapport nog versterkt door nieuwbouw op de ernaast gelegen Vinex-locatie Wateringse Veld, waar binnenkort eveneens veel mensen met midden- en hogere inkomens heen zullen trekken.