Sociaal akkoord over saneringsplan Sabena

BRUSSEL, 1 NOV. De vakbonden en de directie van de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena hebben na maandenlang onderhandelen een sociaal akkoord bereikt over een ingrijpend besparingsplan dat 4,7 miljard frank (260 miljoen gulden) moet opleveren. Volgens de directie is het akkoord afgerond, maar de vakbonden willen het nog aan hun achterban voorleggen.

De piloten van Sabena staakten gisteren enkele uren, omdat ze te weinig bij de onderhandelingen zouden zijn betrokken. Maar na een onderhoud met de Zwitserse Sabena-topman Paul Reutlinger gingen ze weer aan het werk. Reutlinger zei dat het Zwitserse Swissair, dat vorig voorjaar Sabena voor 49,5 procent overnam, op deze overname zou kunnen terugkomen, tenzij besparingen worden doorgevoerd. “Ik ben niet van plan terug te komen op het akkoord dat we hebben ondertekend”, aldus Reutlinger gisteren.

Volgens het gisteren bereikte akkoord worden de komende twee jaar geen automatische loonsverhogingen gegeven. Voorts worden zo'n 470 banen geschrapt en moet het personeel flexibeler gaan werken. Dit moet in totaal 2 miljard frank besparingen opleveren. Daarnaast wil de Sabena-directie nog eens 2,7 miljard frank besparen door het bedrijf beter te laten functioneren. De maatregelen moeten Sabena over twee jaar uit de rode cijfers halen. Sabena heeft in de eerste helft van dit jaar een netto verlies geleden van 2 miljard frank. Als oorzaak van het verlies worden genoemd de vele stakingen begin dit jaar als protest tegen ingrijpende herstructureringsmaatregelen, de sterke concurrentie en een algemene slechte periode voor luchtvaartmaatschappijen. In 1995 leed Sabena een verlies van 1,62 miljard frank over het hele jaar.

Eind vorig jaar en begin dit jaar, stonden bonden en directie in de onderhandelingen lijnrecht tegenover elkaar. In november vorig jaar werden de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden voor de komende jaren onderbroken, nadat de directie eenzijdig alle lopende CAO's had opgezegd. Ook dit voorjaar konden vakbonden en directie geen overeenstemming bereiken.

Het conflict tussen vakbonden en directie leidde tot het vertrek van Sabena-baas Pierre Godfroid. Het nu bereikte voorakkoord betekent dan ook een succes voor zijn opvolger Reutlinger.

Directie en vakbonden van de Belgische luchtvaartmaatschappij bereikten vorige maand een principe-akkoord over personeelsvermindering. Afgesproken werd de definitieve onderhandelingen over de personeels- en loonsvermindering voor eind oktober af te ronden.

Het akkoord tussen directie en vakbonden regelt de voorwaarden voor vrijwillige ontslagen, deeltijdarbeid, loopbaanonderbreking en vervroegde uittreding vanaf 52 jaar. Bij Sabena werken 9.500 mensen.