Pas verschenen; Non-fictie

Lambert Wierenga: De macht van de taal, de taal van de macht. Over literatuurwetenschap en bijbelgebruik. Kok Voorhoeve, 352 blz. ƒ 65,-

Methodes en inzichten uit de literatuurwetenschap worden in dit boek aangewend voor een kritische analyse van het bijbelgebruik. De auteur wil een polemiek aangaan met de orthodox-protestantse traditie, die vreest dat een literair-technische aanpak het geloof uitholt.