Pas verschenen; Fictie; Vertaald

Michel de Montaigne: De sporen van het vuur. Essay over liefde en wellust. Vert. uit het Frans door Hans van Pinxteren, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 113 blz. ƒ 34,90

Montaigne becommentarieert en illustreert zijn eigen erotische ervaringen aan de hand van een aantal amoureuze versregels van Vergilius. Zo komt hij tot een geheel eigen, in wezen moderne kijk op de man-vrouwrelatie.