Pas verschenen; Fictie

Dieren. De mooiste gedichten. Verzameld en ingeleid door Willem Wilmink, Prometheus, 179 blz. ƒ 19,90

Gedichten over dieren van bekende, maar ook van een enkele onbekende auteur. 'Ik had een heel klein hoekje,/ met mijn poes alleen./ Het was er heel gezellig,/ tot mijn poes verdween./ Opeens was dat hoekje,/ heel somber en heel groot./ Het was er niet gezellig/ want mijn poes was dood. (Lotte Dijkstra, groep 6).