Parlement Australië: geen racistisch immigratiebeleid

WELLINGTON, 1 NOV. In Australië is de afgelopen tijd een heftig debat ontstaan over racisme en extreem-nationalisme. Deze week nam het Australische parlement een door regering en oppositie gesteunde motie aan, waarin wordt bevestigd dat het land geen racistisch immigratiebeleid voert en waarin wordt aangedrongen op verzoening met de inheemse Aboriginal-bevolking.

De demonstratieve uitspraak van het parlement volgt op een golf van verontwaardiging en bezorgdheid, die in Australië is ontstaan door omstreden uitlatingen van een onafhankelijk parlementslid jegens Aziatische immigranten en Aborigines. Volgens dit parlementslid, Pauline Hanson, is het onder andere niet langer nodig speciale steun te geven aan de 200.000 inheemse bewoners van Australië, die thans vaak in kommervolle omstandigheden leven. “Wanneer je hun steeds geld geeft, verliezen ze hun zelfrespect en dat is precies wat nu gebeurt”, aldus Hanson.

De nationalistisch getinte uitspraken van Hanson, de 42-jarige eigenaresse van een fish-and-chipswinkel in Queensland, hebben in Australië voor beroering gezorgd. Eerder deze week nog liep een bijeenkomst met Hanson aan de Gold Coast in Queensland uit op vechtpartijen tussen haar aanhangers en demonstranten.

Aanvankelijk zwegen de gevestigde politici haar uitlatingen dood, maar door nu een parlementaire motie aan te nemen, erkennen zij dat die strategie niet is gelukt. Volgens een recente opiniepeiling zou een door Hanson geleide partij bij Senaatsverkiezingen kunnen rekenen op zo'n 18 procent van de stemmen.

Indien Hanson inderdaad die score zou halen, zou ze een beslissende politieke machtsfactor kunnen worden, omdat de Senaat in Australië wordt gekozen volgens een kiessysteem van evenredige vertegenwoordiging. Voor de verkiezingen van het Lagerhuis in maart werd Hanson, aanvankelijk kandidaat van de Liberale Partij voor het Oxley-kiesdistrict ten westen van Brisbane, wegens haar radicale standpunten uit de partij van minister-president John Howard gezet. Niettemin won ze de race in het district, dat ze nu vertegenwoordigt in Canberra.

Behalve haar uitspraken over de Aboriginal-bevolking zijn ook haar uitlatingen over immigranten omstreden. Zo heeft Hanson verklaard bang te zijn dat Australië wordt overspoeld door Aziaten. “Ze hebben hun eigen getto's en assimileren niet. Een multicultureel land kan nooit sterk of verenigd zijn”, aldus Hanson, die de immigratie drastisch wil beperken en tevens buitenlandse investeringen in het land wil terugdringen.

Onder het dertien jaar durende Labourbewind van Bob Hawke en Paul Keating, waaraan eerder dit jaar een eind kwam, had Australië het buitenlands economisch beleid nadrukkelijk op Azië gericht, terwijl de immigratie uit dat werelddeel ook snel toenam. Het overgrote deel van de 100.000 immigranten die jaarlijks Australië binnenkomen, is thans uit Azië afkomstig. Australië was onder Hawke ook de initiatiefnemer van de oprichting van APEC, de economische samenwerkingsorganisatie van landen van het Stille-Oceaanbekken.

De nieuwe conservatieve minister-president, John Howard, heeft verklaard dat de uitspraken van Hanson voor een groot aantal Australiërs “kwetsend” zijn, maar ging verdere directe kritiek uit de weg. Howards minister van Immigratie, Phillip Ruddock, heeft onlangs verklaard dat de economische belangen van zijn land geschaad kunnen worden, wanneer het debat over racisme de nationale volksaard zou gaan symboliseren.

De Australische media berichten inmiddels vanuit Aziatische hoofdsteden dat de Azië-haat daar serieus wordt genomen. Een bosbouwbedrijf uit Hongkong wilde in Queensland, de thuisbasis van Hanson en de meest conservatieve staat van Australië, investeren, maar zou nu overwegen naar Nieuw Zeeland uit te wijken.

    • Hans van Kregten