NS vereenvoudigen aanbesteding voor spooraannemers

De Nederlandse Spoorwegen gaan de aanbesteding van werkzaamheden aan het spoor vereenvoudigen. Aannemers kunnen zich eenmalig door NS Railinfrabeheer laten erkennen. De huidige ingewikkelde en tijdrovende toetsing van bouwbedrijven kan daardoor achterwege blijven. De Spoorwegen maken vanaf 1 januari een begin met de erkenningsregeling.

Deze gaat dan gelden voor nieuwbouw. In 1998 voeren NS het systeem in voor de vernieuwbouw en een jaar later voor de sector storing en onderhoud.

De erkenning houdt in dat NS eenmalig een bouwbedrijf doorlichten op de speciale vereisten die werk aan het spoor met zich meebrengen. De erkenning geldt voor onbepaalde tijd. Jaarlijks vindt een eenvoudige toetsing plaats waarna verlenging van het certificaat plaatsheeft.