Mijter

Ze hadden lang gezocht, in het CDA. Ze hadden de Bergrede van Aantjes uit het archief gelicht en hardop aan elkaar voorgelezen. Ze hadden Hirsch Ballin laten nadenken over de moraal. Ze hadden Kuyper er op nageslagen en geprobeerd de kleine luyden te actualiseren. Ze hadden huisideoloog Klop opgedragen zich in te lezen in het communitaristische gedachtegoed.

Niets hielp, want het nihilisme had voorgoed de macht gegrepen.

Totdat bisschop Muskens zei dat een arm mens best een brood mag stelen.

Dat hielp wél. Premier Kok sprak eerst van een 'ernstige belediging', maar in een persoonlijk gesprek kwam hij tot inkeer. Geroerd noemde hij de dwarse bisschop zijn bondgenoot. Aandoenlijk was minister Melkert, die gisteren in Zwolle op een armoedeconferentie meer geld voor de armen vroeg. Treffend zijn ook de vele rapporten waarin het armoedevraagstuk wordt ontdekt.

In het CDA kunnen ze zich wel voor de kop slaan. Hadden ze hun sociale gezicht maar veel eerder een mijter opgezet!

    • Warna Oosterbaan