Kritiek op armoedebeleid Wereldbank

ROTTERDAM, 1 NOV. Het bestuur van de Wereldbank heeft zware kritiek op het management wegens een tekortschietend beleid om de armoede in de wereld terug te dringen. Dit heeft de Financial Times vandaag gemeld. Volgens een intern Wereldbankrapport hebben evaluaties van armoedestrategieën in de verschillende landen slechts “een bescheiden invloed” op het hulpbeleid van de Wereldbank.

De strategieën in de landen richten zich vooral op macro-economische stabilisatie. De belangrijkste onderdelen van het armoedebeleid van de Wereldbank (arbeidsintensieve groei, investeringen in menselijke hulpbronnen en sociale vangnetten voor de armsten) komen in de evaluatierapporten slechts deels aan de orde, zo staat volgens de Financial Times in het rapport. Gesproken wordt van een “groot verschil” tussen de ambities van de Wereldbank op dit punt en de resultaten.