Franse 'truc' met budget mag van Brussel

BRUSSEL, 1 NOV. De Europese Commissie heeft gisteren ingestemd met het plan van de Franse regering het staatsbedrijf France Telecom een groot bedrag aan de Franse staat te laten betalen. Hierdoor wordt een gedeelte van het gat in de Franse begroting voor 1997 gedicht, waardoor het land gemakkelijker in staat is aan de eisen voor een gemeenschappelijke Europese munt te voldoen.

In andere Europese landen, met name Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië, ontstond beroering over de goedkeuring van de 'boekhoudkundige truc', omdat deze mogelijk een precedent schept voor andere landen die moeite hebben aan de EMU-eisen te voldoen. Klaus-Dieter Kühbacher, bestuurslid van de Duitse centrale bank zei dat het “andere landen die niet aan de criteria voldoen aanmoedigt om soortgelijke maatregelen te treffen.”

France Telecom maakt 37,5 miljard franc, ruim 12 miljard gulden, uit het pensioenfonds over aan de Franse staat. Hierdoor zal het Franse begrotingstekort voor 1997 met 0,5 procent van het bruto binnenlands produkt (bbp) afnemen. De betaling is een voorschot op toekomstige betalingen van France Telecom aan de staat voor de pensioenen van haar medewerkers. De beslissing om de betaling goed te keuren werd volgens EU-woordvoerder Patrick Child ingegeven door het positieve advies van het hoofd van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek. Het bureau zei wel rekening te houden met de betaling wanneer het Franse begrotingstekort voor 1997 bekeken wordt. Daarbij zei Child dat wanneer in de toekomst dergelijke constructies door andere landen worden voorgesteld, dat zij dan “op hun eigen verdiensten beoordeeld zullen worden.

Het Franse nationale werkloosheidsfonds maakte gisteren nog een andere meevaller bekend, van 13,6 miljard franc, omgerekend 4,5 miljard gulden. Volgend jaar verwacht het fonds 3,9 miljard gulden over te houden. Het overschot telt, samen met het tekort op de sociale voorzieningen, mee in de berekening van het totale begrotingstekort, zoals dat gebruikt zal worden als maatstaf voor toetreding tot de EMU.

De centrale bank van Frankrijk heeft gisteren de interventierente, het belangrijkste officiële rentetarief, van 3,25 procent naar 3,20 procent verlaagd. De stabiele koers van de Franse franc maakte het mogelijk het tarief meer in de buurt van de Duitse beleningsrente te brengen. Die staat op 3 procent. (AFP,RTR,AP)