Drs. J. Kleiterp

Drs. J. Kleiterp, voormalig directievoorzitter van zakenbank MeesPierson, wordt voorzitter van de raad van commissarissen van de gefuseerde Amsterdamse effectenbeurs en Optiebeurs. Kleiterp, die in 1994 met pensioen ging, is sindsdien onder meer voorzitter van het bestuur van het ambtenarenpensioenfonds ABP, dat met een vermogen van 200 miljard gulden de grootste belegger van Nederland is.

In de raad van commissarissen komen verder drs. T. Braakman, nu voorzitter van het bestuur van de Europese Optiebeurs, drs. B. Baron van Ittersum, de voorzitter van het bestuur van de effectenbeurs, en mr. F. Hoogendijk, voormalig bestuurslid van de Amro Bank en tevens voorzitter van een eerdere adviescommissie bij de fusie van de beurzen. Andere commissarissen zullen nog worden benoemd als er meer duidelijkheid komt over de invulling van de aandeelhoudersstructuur van de nieuwe beurs, waarin ook de beursgenoteerde bedrijven moeten gaan deelnemen.

Net als Kleiterp is de nieuwe directievoorzitter van de 'fusiebeurs', drs. G. Möller, afkomstig van MeesPierson. Ook de onlangs benoemde directeur voor de centrale afwikkeling van de beurstransacties, P. Bezemer, is afkomstig van MeesPierson. De tot nu toe benoemde twee andere directieleden zijn J. Brouwer, die de directeur effectenhandel wordt, en drs. R. de Soet voor de werkmaatschappij optiehandel.