Concurrentieslag uitzendbureaus

Een stevige concurrentiestrijd tussen uitzendbureaus en de werving- en selectiebureaus in ons land lijkt onvermijdelijk. Dit is de conclusie uit het jongste tweejaarlijkse bedrijvenonderzoek van het Bredase bureau Heliview.

Het minimum bruto jaarsalaris bij een vacature waarvoor een organisatie een extern bureau inschakelt, daalt de afgelopen jaren fors. In de komende twee jaar gaat het nog verder omlaag van 68.000 gulden naar 66.000 gulden. Het gemiddelde jaarsalaris voor gezochte mensen gaat van 94.000 naar 78.000 gulden.

Dit wijst volgens Heliview op een verdere verschuiving van de inschakeling van selectiebureaus naar lagere functies. Hierbij vinden zij steeds meer de uitzendbureaus op hun weg. Deze presenteren zich echter ook steeds sterker op het gebied van werving en selectie. Na een dramatische terugval in 1992-1994 herstelde de markt voor externe werving- en selectiebureaus zich in de afgelopen twee jaar. De penetratiegraad (17 procent) is zelfs iets hoger dan verwacht. Een verdere stijging van het percentage zit er niet in.

Het aantal vacatures dat met tussenkomst van een extern bureau is vervuld, steeg van 16.000 (1993/94) naar 20.000 (1995/96). Dat betekent dat selectiebureaus in 5,9 procent van alle vacatures voorzien.