Beurs in ban van circus Endemol

AMSTERDAM, 1 NOV. Vijf minuten nadat ABN Amro Rothschild vorige week de inschrijving op aandelen Endemol opende, begonnen de professionele beleggers hun orders al door te geven. Dat was nog maar het begin. “Sommige professionele beleggers schreven in hun eentje in voor een kwart van het aantal aandelen dat beschikbaar was”, zegt drs. W. Jiskoot, ABN Amro's leider van de beursgang van Endemol.

In totaal hebben 75.000 Nederlandse particuliere beleggers zich gemeld voor een stukje Endemol, plus vrijwel alle van de honderd grootste professionele beleggers (pensioenfondsen, verzekeraars) in Europa, vertelt Jiskoot twee uur voordat aan het Damrak het 'circus Endemol' het hooggeëerd publiek ontvangt.

De inschrijving was 25 maal overtekend, genoeg om heel Endemol acht keer te verkopen. De theater- en tv-producent ging naar de beurs zonder daverende reclamecampagne, zoals KPN twee jaar geleden. Het publiek heeft zich desondanks massaal op de aandelen gestort. Men wilde blijkbaar toch een “volksaandeel”. Een misrekening bij de bank?

Jiskoot: “Nee. De oprichters zijn mensen die tot de verbeelding spraken, de mediasector doet dat ook. Wij wisten op basis van die beeldvorming en ons vooronderzoek dat het geweldig succesvol zou worden. Die stemming wilden wij niet aanwakkeren.”

Het succes stelt het bankensyndicaat onder leiding van ABN Amro dat de aandelen plaatst, wel voor nieuwe problemen. Hoe voorkom je dat het succes met Endemol aan de haal gaat en de beurskoers vanmiddag, als de aandelen voor het eerst op de beursvloer worden verhandeld, onbeheersbaar omhoogschiet? De belegger krijgt de aandelen voor een prijs van 48 gulden per stuk. Hoger kon niet, gezien de bandbreedte (tusen 44 en 48 gulden) die ABN Amro had vastgesteld.

“De prijs verhogen is niet in discussie geweest”, zegt Jiskoot. “De dag dat wij de bandbreedte bekendmaakten, las ik vier commentaren: twee dat de prijs te hoog was en twee dat 'ie te laag was. Het zal je niet verbazen dat ik denk dat de prijs fair is. De particuliere beleggers die hebben ingeschreven, leggen toch ook hun lot in onze handen. Als wij nu de prijs nog hadden verhoogd zou 99 procent ons hebben gevolgd. Bovendien: over een paar maanden weet je pas hoe echt welke waarde de beurs aan Endemol geeft.”

De prijs lag vast, voor het aantal aandelen dat verkocht wordt geldt zo goed als hetzelfde: een beetje rek, maar te weinig om echt effect te hebben. Wat overblijft om “een ordentelijk koersverloop” te bewerkstelligen is het aantal aandelen dat elke belegger krijgt toegewezen. Dat levert in zulke situaties steevast rumoer op van mensen die vinden dat zij tekort zijn gedaan, zeker als de koers op de beurs straks guldens hoger is dan de 48 gulden die beleggers nu betalen.

Jiskoot: “Wij hebben de andere banken en de commissionairs aangeraden om mensen die hebben ingeschreven op aantallen tussen nul en 100 aandelen iets voor te trekken, en verder te kijken naar het beleggersprofiel van hun klant. Endemol is een bedrijf dat in brede lagen van de bevolking aanspreekt en gezien dat profiel wil Endemol niet zeggen: alleen de 5.000 grootste beleggers krijgen aandelen.”

Jiskoot wil ook wel even het 'fabeltje' ontkrachten dat de particuliere beleggers bij supersuccessen als Endemol het kind van de rekening zijn bij de toewijzing, doordat professionele beleggers worden voorgetrokken. “Als je naar de aantallen kijkt, wilden de institutionele beleggers 150 à 160 miljoen aandelen. Zij krijgen maar 7à 8 miljoen.”

Per saldo komen nu ruim 11 miljoen aandelen op de beurs. Daarvan krijgen buitenlandse beleggers, Nederlandse professionele partijen en particuliere beleggers elk ongeveer eenderde, zegt Jiskoot. Zijn verwachting voor de eerste beurskoers? “Die begint met een 5.”