Zedenleer

De Britse regering heeft gisteren een verklaring van normen en waarden gepubliceerd, als basis voor verplicht onderwijs in zedenleer. De opstellers pretenderen te verwoorden waar de samenleving voor staat en waar individuele burgers op aangesproken kunnen worden.

De Britse versie van de Tien Geboden is opgedeeld in vier categorieën: maatschappij, relaties, ik en het milieu. De beginselverklaring over de maatschappij luidt: “Wij respecteren de waarheid, mensenrechten, de wet en de gemeenschappelijke inspanning tot nut van 't algemeen. In het bijzonder respecteren we het gezin als bron van liefde en ondersteuning voor al zijn leden en als basis voor een maatschappij waarin mensen zich om elkaar bekommeren.'