Woningen nodig voor 10.000 asielzoekers

DEN HAAG, 31 OKT. De gemeenten moeten in het eerste helft van volgend jaar voor ruim tienduizend asielzoekers met een verblijfsvergunning een woning beschikbaar stellen.

Die prognose heeft minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) gisteren naar de gemeenten gestuurd. Met die prognose kunnen gemeenten tijdig maatregelen nemen om de huisvesting voor deze toegelaten asielzoekers te regelen. Het gaat in dit geval om 6.300 verblijfsgerechtigden en om 3.800 personen met een voorlopige verbljfsvergunning.

De achterstanden die Justitie heeft bij het verwerken van het aantal asielverzoeken lopen langzaam terug, zo bleek gisteren tijdens een overleg tussen staatssecretaris Schmitz en de Tweede Kamer. De laatste twee kwartaalrapportages over de stand van zaken laten een positief beeld zien, zo erkenden de grote fracties.

Schmitz zei dat zij haar plan om de verblijfsstatus van minderjarige asielzoekers opnieuw te beoordelen als zij de leeftijd van achttien jaar bereiken, voorlopig niet door. Ze gaat de kwestie nog eens nader onderzoeken. De regeringsfracties PvdA en D66 alsmede GroenLinks hadden grote bezwaren tegen dit plan. Het gaat om minderjarige asielzoekers die zonder familie naar Nederland zijn gekomen en een voorlopige verblijfsvergunning hebben.

Die verblijfsstatus loopt nu gewoon door als ze achttien jaar worden en wordt na verloop van tijd veelal automatisch omgezet in een definitieve verblijfsvergunning.

Schmitz wilde hiervan afstappen en bij het bereiken van die leeftijd opnieuw gaan beoordelen of deze alleenstaande minderjarige asielzoekers in aanmerking komen voor permanente vergunning. Die beoordeling kan ertoe leiden dat ze alsnog naar hun land van herkomst moeten. PvdA en D66 zien vooral problemen voor minderjarige asielzoekers die op zeer jonge leeftijd naar Nederland zijn gekomen.