Verzekering stelt behandeling zeker

ROTTERDAM, 31 OKT. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis introduceert komend voorjaar een verzekering die de polishouders garandeert dat zij niet op een wachtlijst komen te staan als ze een medische behandeling moeten ondergaan.

De premieverhoging zal in de orde van grootte van één à anderhalve gulden per maand liggen, zo verwacht J. van den Oever, directievoorzitter van Zilveren Kruis Ziekenfondsen in Rotterdam. Hij sprak deze week op een congres over wachtlijsten in Amsterdam.

Volgens Van den Oever zijn de meeste wachtlijsten onnodig en hebben ze een louter organisatorische oorzaak. “Het verhaal dat wachtlijsten worden veroorzaakt door te weinig geld klopt niet. Veel wachtlijsten zijn langdurig hoog en constant. Dat betekent dat de wachtlijst een organisatorische functie heeft.” Extra budgetten waar zorginstellingen en specialisten om vragen zijn volgens Van den Oever slechts in een beperkt aantal gevallen noodzakelijk, bijvoorbeeld bij hartoperaties en levertransplantaties. Voor operaties op het gebied van orthopedie, oogheelkunde en psychiatrische hulp bestaat in de reguliere instellingen nog voldoende capaciteit, aldus Van den Oever.

De zorgverzekeraar bemiddelt sinds een jaar voor patiënten die zoeken naar een mogelijkheid om snel geholpen te worden. Het gaat daarbij nog niet om een garantie maar om een inspanningsverplichting. Eén procent van het totaal aantal verzekerden bij Zilveren Kruis vraagt om deze bemiddeling. Van die groep is op zijn beurt één procent onbemiddelbaar. In de overige gevallen blijkt dat waar het ene ziekenhuis wel een wachtlijst kent voor een bepaalde ingreep, een ander ziekenhuis in de wijdere omgeving nog wel over voldoende capaciteit beschikt. Patiënten worden door de verzekeraar verwezen naar ziekenhuizen tot enkele tientallen kilometers verderop. Volgens Van den Oever is dit geen probleem, ook al omdat het veelal om dagbehandelingen gaat.

De zorgverzekeraar wijst er op dat door deze polis de bedrijvenpoli's in ziekenhuizen niet nodig zijn. “Ik voorspel dat de bedrijvenpoli een kort leven beschoren is”, aldus Van den Oever. In een bedrijvenpoli laten bedrijven hun werknemers buiten de reguliere wachtlijsten om snel behandelen. Een andere verzekeraar, de Achmea Groep, heeft onlangs contracten afgesloten met vier ziekenhuizen voor het oprichten van bedrijvenpoli's. Minister Borst (Volksgezondheid) is tegen bedrijvenpoli's als het gevolg daarvan is dat werknemers voorrang krijgen boven niet-werkenden.