Processie

De tentoonstelling met 'kunst rond eredienst en processie' is van di t/m zo open van 13-17 u, Leenderweg 71, Valkenswaard, 040-2012162.

In een tijd dat de zondag nivelleert naar het niveau van een doordeweekse dag is het goed om, al of niet met nostalgie, terug te blikken op de ouderwetse zondag. De kerkelijke plechtigheden die op die dag werden gehouden zijn het onderwerp van een tentoonstelling in het Museum van Gerwen-Lemmens. Met zilveren objecten voor liturgie en avondmaalsviering, gebedenboeken, processieattributen, schilderijen en grafiek geeft de tentoonstelling een impressie van 'Mooie Zondagen'.