Politiebond eist beter screenen van kandidaten

ROTTERDAM, 31 OKT. Voorzitter P. Kruizinga van de Algemene Christelijke Politiebond (ACP) wil de mogelijkheden om sollicitanten bij de politie te screenen zo snel mogelijk verruimen. Veel korpsen voelen zich op dit moment volgens Kruizinga gedwongen het privacyreglement te schenden om een goed antecedentenonderzoek te kunnen doen.

Kruizinga schrijft dit in een brief aan minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken. Volgens de huidige wet op de politieregisters mogen de politiekorpsen bij een antecedentenonderzoek slechts het strafblad van een kandidaat raadplegen. Kruizinga, die geen concrete voorbeelden geeft van schending van het privacyreglement, zegt van zijn leden te horen dat bij veel korpsen illegaal gebruik wordt gemaakt van CID-gegevens, vertrouwelijke gegevens over minderjarigen en van justitiële documentatie.

Sinds begin jaren negentig, en zeker na de IRT-affaire, staat de integriteit van de politie hoog op de politieke agenda. Omdat de korpsen hun eigen registers niet mogen raadplegen bij het antecedentenonderzoek, wordt vaak van de omweg gebruik gemaakt de burgemeester een verklaring omtrent goed gedrag te vragen. Die heeft ruimere bevoegdheden dan de politie. Maar gegevens van de criminele inlichtingendiensten (CID's) kunnen door de huidige wet op de politieregisters alleen onrechtmatig worden geraadpleegd.

Bij Binnenlandse Zaken wordt op dit moment gewerkt aan een voorstel dat wordt voorgelegd aan het Nederlands Politie Instituut. Een woordvoerder zegt dat de problemen die Kruizinga aanstipt al langer bekend zijn. Kruizinga: “Er wordt met Binnenlandse Zaken al een tijd gepraat over verruiming van de mogelijkheden. Het draait vaak om technische vragen. Bijvoorbeeld of je per databestand het reglement moet aanpassen, dat bepaalt wie het bestand wanneer mag raadplegen. Of dat de wet moet worden veranderd. Ik vind dat er snel iets moet gebeuren. Het is niet goed dat de wet wordt geschonden voor het algemeen belang.”

Kruizinga pleit ook voor een betere screening van kandidaten voor gevoelige functies binnen de politie. “Ook daar bestaat geen systeem voor, gek genoeg. In sommige gevallen wordt de BVD erbij gehaald. Veel korpsen hebben nu wel een bureau intern onderzoek, maar dat treedt vaak pas op als er al concrete verdenkingen tegen iemand bestaan.”