Oproep minister Melkert: Band tussen arm en rijk moet sterker

ZWOLLE, 31 OKT. Het welvarende deel van Nederland moet de sociale verbinding herstellen met mensen die lijden onder armoede en uitsluiting. Als bestaande regels een effectieve aanpak van armoede in de weg staan, dan moeten die regels in redelijkheid worden aangepast.

Dit heeft minister A. Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vandaag gezegd op de Sociale Conferentie 1996 in Zwolle. De conferentie is bedoeld om initiatieven op het gebied van de armoedebestrijding te bundelen en te stimuleren.

Volgens Melkert is het klimaat in Nederland ernaar om meer geld te besteden aan het armoedevraagstuk. “Op een druilerige herfstdag deze week bleek dat de Tweede Kamer in meerderheid denkt dat er ruimte is om de vermogensbelasting geheel af te schaffen. Het is toch ondenkbaar dat er dan niet een zelfde ruimte zou zijn om de andere kant van Nederland ook zo'n voordeel te verschaffen!”

Toch gaat het bij de bestrijding van armoede om meer dan inkomensondersteuning, aldus Melkert. Hij noemde verder als problemen “de drempel van de schaamte” om zich bij de Sociale Dienst aan te melden, onbegrip voor ambtenaren of formulieren en onbekendheid met de mogelijkheden tot ondersteuning, “in wat voor vorm dan ook”.

In Zwolle hield mevrouw M. Matveld van het Provinciaal overleg uitkeringsgerechtigden Limburg en Brabant, in naam van alle uitkeringsgerechtigden een betoog om het armoedevraagstuk niet te beperken tot de vraag wat voor steun arme mensen moeten krijgen, maar om het probleem te beschouwen als iets wat de samenleving als geheel aangaat. Uitkeringsgerechtigden zijn voor het grootste deel “onbetaalde beroepskrachten” die zich voortdurend de term 'inactieven' moeten laten welgevallen, aldus Matveld. “Deze onjuiste en beledigende aanduiding hoop ik na Zwolle nooit meer te horen”. Volgens Matveld gaat een “zogenaamd geëmancipeerde samenleving” als de Nederlandse “achteloos” voorbij aan “onmisbare onbetaalde arbeid”. Zij bepleitte een debat over “nieuwe sociale verhoudingen” waarin het begrip arbeid opnieuw wordt gedefinieerd. Ook de rijkere Nederlanders moeten daarin worden betrokken. “Allen die niet over rijkdom willen spreken, moeten voortaan over armoede zwijgen”, aldus Matveld.

Onderzoeker prof. dr. G. Engbersen van de Utrechtse Universiteit zei dat er rond het begrip armoede een “Babylonische spraakverwarring” heerst omdat onder armoede verschillende zaken worden verstaan. Hij pleitte ervoor “voorzichtig met het label arm” te zijn. “Niet ieder huishouden dat op het sociaal minimum leeft, is arm” aldus Engbersen. A. Havermans, voorzitter van de stuurgroep die de conferentie organiseert moet de bijeenkomst bijdragen aan een 'brede maatschappelijke aktie tegen armoede'.