Openbaar ministerie

De afgelopen tijd woedt in deze krant een discussie in hoeverre het juist of te rechtvaardigen is dat het openbaar ministerie boodschapper is van de minister.

Vanuit diverse hoeken en bijeenkomsten wordt met diverse vormen van onderbouwing betoogd, veelal door juridisch-professioneel betrokkenen, dat het een ongewenste ontwikkeling zou zijn indien het OM (politiek ingegeven) aanwijzingen van de minister van Justitie zou opvolgen in haar vervolgingsbeleid.

Het zou het OM passen indien zij juist nu zelf aangaf hoe zij zelf denkt om te moeten gaan met nieuwe vormen van de samenleving bedreigende criminaliteit. Dat zou van maatschappelijk- en kwaliteits-inzicht getuigen. In ieder geval meer dan nu de minister er op te wijzen dat iedere aanwijzing naar het OM betreffende maatschappelijk relevant gedrag een verkrachting van de juridische maagdelijkheid van Vrouwe Justitia is.

Los van de vraag of deze maagdelijkheid op zich al niet een fictie is, zou enige emancipatie haar hier niet misstaan. En getuigt van meer maatschappelijke volwassenheid dan te klagen dat (zulke) beïnvloeding niet gewenst is. Aan dat soort van slachtoffergedrag heeft de samenleving terecht geen boodschap (meer).