Kwijtschelding van schulden Benin

De in de Club van Parijs verenigde Westerse crediteurenlanden hebben 67 procent van hun vorderingen op Benin kwijtgescholden. Het gaat om 208 miljoen dollar. Sinds enkele jaren geldt voor kwijtschelding van schulden van de armste landen een maximum van 67 procent. De rijke landen besloten vorige maand dat te verhogen tot 80 procent.