Kondor Wessels overschrijdt miljard omzet

HOOFDDORP, 31 OKT. Bouwonderneming Kondor Wessels Groep NV, die in Nederland en Duitsland actief is, heeft in het verslagjaar 1995/'96 een nettowinst behaald van 33,8 miljoen gulden bij een omzet van 1,1 miljard.

Het is voor het eerst dat Kondor Wessels de grens van een miljard gulden omzet heeft overschreden. Ten opzichte van het verslagjaar 1994/'95 is de omzet gestegen met 13,6 procent en de winst met 15,8 procent. De winst per aandeel nam toe van 5,23 gulden tot 6,02 gulden. Ook voor het lopende verslagjaar verwacht het bedrijf een stijging van de winst van zeven tot twaalf procent.

Kondor Wessels Groep is in Nederland en Duitsland actief in sectoren bouw en vastgoedontwikkeling, industriële bouw en toelevering, beton en infrastructurele werken en op beperkte schaal in de elektronica-assemblage. Het bedrijf maakt bijvoorbeeld decoders voor pay-television. Alle sectoren hebben aan de gunstige ontwikkeling bijgedragen, zo stelt de raad van bestuur.

Motor achter de groei vormt de voorspoedige ontwikkeling op de Nederlandse markt. In Nederland nam de omzet met dertig procent toe van zeshonderd miljoen tot 775 miljoen gulden. Het jaar 1995/'96 was volgens de raad van bestuur dan ook het 'jaar van Nederland'. Ruim vijftig procent van deze toename vloeit voort uit autonome groei. Ook voor de komende jaren ziet Kondor Wessels in Nederland duidelijke groeimogelijkheden. De combinatie van bouw en vastgoedontwikkeling, infrastructuur en produktiebedrijven vormt hiervoor een solide basis.

De omzet op de Duitse markt komt inclusief export en grensoverschrijdende bouwactiviteiten in het vorige verslagjaar uit op 334 miljoen, dat is ruim veertig miljoen gulden minder dan het verslagjaar daarvoor. Daardoor is overigens ook de belastingdruk voor het bedrijf flink gedaald, want die is in Duitsland zeer hoog.

De belangrijkste oorzaak van de vermindering van de resultaten in Duitsland is het aflopen van enkele grote in joint ventures uitgevoerde projecten in de regio Berlijn. Gezien de marktomstandigheden in die regio is nu bewust gekozen voor een accentverlegging van de grotere samengestelde projecten, naar de onder eigen managament te realiseren werken in de sector woningbouw. Speerpunt daarbij zijn grondverbonden koopwoningen uit eigen ontwikkeling in het goedkopere en midden-segment. Daarmee worden bedoeld rijtjeswoningen en huizen die bekend staan als twee-onder-een-kap. Naar verwachting zal de Duitse omzet in het lopende verslagjaar opnieuw toenemen. Op de Duitse markt ontstaan voor Kondor Wessels ook mogelijkheden bij het bouwen in opdracht van derden, Nederlandse en Duitse opdrachtgevers. Het gaat hier om projecten waarbij de groep bedrijven van Kondor Wessels veelal ook bij de voorbereiding betrokken zijn, zodat een inbreng kan worden geleverd ten aanzien van de technische opzet en bouwsystematiek.

Duitsland is bepaald niet 'afgeschreven' stelt H.J. Hazewinkel van de raad van bestuur. Het bedrijf heeft de organisatie in Berlijn gewijzigd om tot een beter netwerk van contacten te komen. Daar verwacht het bedrijf duidelijke effecten van. De onderneming heeft ook plannen om uit te breiden naar Tsjechië en Polen. Projecten daar zouden moeten worden gecoördineerd vanuit Berlijn. Dat wordt volgens Hazewinkel een langzame ontwikkeling.