INLICHTINGEN

BOEKEN

De Financiële pagina handboek voor de moderne belegger door drs. P. van der Tuin, Teleboek Amsterdam, 1986. ISBN 90-6122-678-3. De beurshandel verklaard aan de hand van de financiële pagina's in de krant.

Gids bij de officiële Prijscourant van de Amsterdamse Effectenbeurs De Bussy, Amsterdam. ISBN 90-5471-021-7. Jaarlijks overzicht van alle genoteerde effecten.

Grote gids beleggings- fondsen ISBN 90-71796-12-4. Uitgave van ABN Amro, met een uitgebreid overzicht van in Nederland opererende beleggingsfondsen.

Geschillen in het effecten- verkeer door mr. K. Frielink en mr. G.T.J. Hoff, uitgave NIBE, ISBN 90-5516-064-4. Beschrijving van klachten en klachtencommissies.

ADRESSEN

Klachtencommissies Effectenbedrijf, Financiële Termijnmarkt en Optiebeurs Nes 49, 1012 KD Amsterdam. =(020) 5 50 44 02.

NCVB Nederlandse Centrale Vereniging van Beleggingsstudieclubs, postbus 96915, 2509 JH Den Haag. =(070) 3 28 12 00. Begeleidt beleggingsclubs, organiseert lezingen, excursies en wedstrijden. Tijdschrift: Beter Beleggen.

VEB Vereniging van Effectenbezitters, Jan van Nassaustraat 9, 2596 BL Den Haag. =(070) 3 26 20 51. Bevordert het effectenbezit en behartigt de belangen van effectenbezitters.

STE Stichting Toezicht Effectenverkeer, Paleisstraat 1, postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. =(020) 6 20 65 49. Houdt toezicht op de handel.

VVDE/AEB Vereniging voor Effectenhandel/Amsterdamse Effectenbeurs, Beursplein 5, postbus 19163, 1000 GD Amsterdam. =(020) 5 23 45 67. Handelsplaats voor Nederlandse aandelen en obligaties. Tijdschrift: Beursplein 5.