Generatie nix (2)

Wat een onbezonnen litanie van de initiatiefgroep 'nix'. Als van pruilende kinderen die de generatie die hen heeft voortgebracht verwijten dat ze voor hen geen betere maatschappij hebben geschapen. Zoals die generatie dat trouwens weer kan verwijten aan haar voorgangers.

Waren er onder degenen die omstreeks het einde van de oorlog volwassen werden niet velen die meenden een ideale maatschappij te kunnen scheppen? Ze zijn langzamerhand allen van hun geloof gevallen. Om een ideale maatschappij te bevolken en te besturen heb je ideale mensen nodig. En die zijn er nooit geweest en zullen er ook nimmer komen.

In iedere maatschappij zullen mensen verschillen (gelukkig wel), ongelijke wensen en ideeën hebben. En in zo'n veelkleurige samenleving zet de resultante van individuele keuzen autonome processen in werking die nauwelijks beheersbaar zijn anders dan met middelen die niemand wil, al ziet men het nut ervan in. Zie in onze maatschappij het onbeteugelbare autoverkeer, het explosief stijgende luchtverkeer, ondanks de erkende milieubezwaren.

Wat heeft verwijten maken dan voor zin? En: is het in Nederland zo slecht gesteld? Wijs mij het land dat de ideale maatschappij dichter benadert. Sluit liever aan bij hen die zinnige ideeën naar voren brengen. Het onbereikbare ideaal gecombineerd met tolerantie en praktische zin heeft immer tot waardevolle resultaten geleid.