Generatie nix (1)

Wie denkt dat de term 'generatie nix' een verzinsel is van marketingbureaus en literatuurcritici heeft het mis. Ze blijken wel degelijk te bestaan, en ze zijn zelfs boos. Erg boos. Namens deze generatie schreven Guido Enthoven en Karin van Doorn op deze plaats een streng getoonzette aanklacht tegen de babyboomers (NRC HANDELSBLAD, 26 oktober).

Het betrof een onderdeel van hun manifest 'J'accuse', waarmee en passant het historisch bewustzijn van een fruitvlieg wordt gedemonstreerd. De kaalslag in het geschiedenisonderwijs neemt hier wel heel drastische vormen aan.

Als generatiegenoot van de pamflettisten voel ik me geroepen hun hersenspinsels van wat kanttekeningen te voorzien. Iedereen heeft recht op zijn eigen onzin, maar spreek dan niet namens mij.

De hoofdmoot van het betoog vormt een lange lijst beschuldigingen aan het adres van de jaargangen '45-'60. Zo wordt de schuldenproblematiek opgevoerd, want “wij moeten die straks gezellig afbetalen”. Nu is de staatsschuld, in willekeurige volgorde, veroorzaakt door Wiegel, Den Uyl en Van Agt, en om die bij de rangen van de babyboomers te scharen getuigt van een welhaast imposante geestelijke acrobatiek. Ook wordt gesteld dat “het wantrouwen in de politiek nog nooit zo groot is geweest”. Een recent onderzoek waarin het tegenovergestelde werd aangetoond heeft blijkbaar op MTV geen aandacht gekregen.

Meer tot hun kern komen de opstellers als ze constateren maar moeilijk aan een leuke baan te komen. “Onze generatie is niet welkom op de arbeidsmarkt”, heet het. Maar, vraag ik me dan af, welke 'generatie' is dat wel geweest? Wanneer is het in de geschiedenis het laatst voorgevallen dat een hele kudde vijftigers en masse besloot op te stappen om ruimte te maken voor enthousiaste twintigers?

De nix-ers willen macht en invloed. Omdat ze bestaan. De regels “Here we are now, entertain us” van Kurt Cobain refereren aan dit gevoel. Maar blijkbaar is hun het cynisme van Cobains opmerking ontgaan, en menen ze het echt. Het is misschien lullig voor ze, maar pas als je zinnige ideeën hebt over hoe het beter moet wordt er naar je geluisterd.