Forse banengroei door interne markt Europese Unie

BRUSSEL, 31 OKT. Zonder de Europese interne markt zouden er in de Europese Unie tussen de 300.000 en 900.000 banen minder zijn. Als er geen interne markt was zou de Europese inflatie 1 tot 1,5 procent hoger zijn dan nu het geval is. Dankzij de interne markt was het Europese bruto binnenlands produkt in 1994 tussen de 1,1 en 1,5 procent hoger dan het geweest zou zijn bij handhaving van de grensbelemmeringen.

Dat zijn enkele resultaten van studies die de Europese Commissie heeft laten uitvoeren naar de gevolgen van de interne markt. Hoewel ze minder indrukwekkend zijn dan wat bij de inwerkingtreding van de interne markt op 1 januari 1993 werd voorspeld - toen werd gedacht aan het ontstaan van 1,8 miljoen nieuwe banen - werden ze gisteren door een tevreden Europees commissaris Mario Monti gepresenteerd.

De onderzoeken naar de werking van de interne markt hebben ook teleurstellende resultaten aangetoond. Zo werden overheidsaankopen van de lidstaten in 1987 voor 94 procent in het binnenland gedaan en was dat percentage in 1994 nog maar tot 90 procent gedaald. Traagheid bij het opnemen van Europese richtlijnen en gebrekkige wetgeving zijn belangrijke oorzaken van het langzame openbreken van de Europese grenzen bij overheidsaankopen.

Van de maatregelen die volgens een witboek uit 1985 noodzakelijk waren voor de totstandkoming van de interne markt, is slechts 56 procent in de wetgeving van alle lidstaten opgenomen. Commissaris Monti zei gisteren echter dat als men slechts met veertien van de vijftien lidstaten rekening hield, 85 procent van de maatregelen zijn gerealiseerd. Op de vraag welke lidstaat de boosdoener is antwoordde hij dat het per maatregel telkens een andere lidstaat is die traag is met de uitvoering.

Op basis van de onderzoeken concludeert de Europese Commissie dat vereenvoudiging van nationale regelgeving zou bijdragen tot een efficienter werking van de interne markt. Sommige lidstaten blijven de neiging vertonen om gedetailleerde technische voorschriften voor produkten te maken. Dat is volgens de Commissie een permanente bedreiging van de interne markt. Gemiddeld maken de lidstaten jaarlijks 450 nieuwe nationale technische voorschriften voor produkten.