Europarlement steunt Duisenberg als topman EMI

BRUSSEL, 31 OKT. De Europese Commissie voor economische en monetaire zaken en industriële politiek van het Europese Parlement heeft zich nagenoeg unaniem uitgesproken voor de kandidatuur van W. Duisenberg, president van De Nederlandse Bank (DNB), voor de functie van president van het Europees Monetair Instituut per 1 juli 1997.

Het voltallige Europese Parlement zal zich eind november uitspreken over de voordracht van Duisenberg. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de regeringsleiders van de EU, die in december in Dublin bijeenkomen.

Duisenberg sprak gisteren in Brussel met de commissie. Na afloop zei de president van DNB dat hij de zitting “plezierig” had gevonden. “Het was bepaald geen kruisverhoor.” Hij verdedigde zijn strakke inflatiebeleid. De afgelopen jaren hebben bewezen dat een lage inflatie gepaard kan gaan met de hoogste economische groei en een stabiele munt. Sinds 1983 is het Nederlandse begrotingstekort gedaald van 10 procent tot 3,5 procent, terwijl het aantal banen jaarlijks met 1 á 2 procent toenam.

De functie van president van het Europees Monetair Instituut wordt algemeen gezien als opstap naar het presidentschap van de uit het EMI te vormen Europese Centrale Bank. Duisenberg: “Ik geloof niet dat het soepel zal gaan. Ik heb meer het gevoel dat ik een ladder moet beklimmen.”

Volgens commissie-voorzitter Von Wogau is openheid een van de noodzakelijke kwaliteiten van de EMI-president. Hij zei dat Duisenberg die eigenschap als DNB-voorman heeft bewezen, maar dat op Europees niveau nog moet laten zien. Duisenberg heeft naar eigen zeggen sinds 1982 ook zeer ruime internationale ervaring, die hij als eerste opdeed als 'junior' bij het Internationaal Monetair Fonds.

Duisenbergs benoeming loopt echter weinig gevaar daar hij door zijn collega's van de andere Europese centrale banken eenstemmig is voorgedragen.

De bankpresident reageerde gisteren in Brussel ook op de voorspelling van zes Duitse economische instituten dat Duitsland de toelatingseisen voor de Europese muntunie niet haalt.

Duisenberg wil vasthouden aan het tijdschema voor de invoering van de gemeenschappelijke Europese munteenheid. Het begrotingstekort en de staatsschuld zouden in Duitsland in 1997, het toetsingsjaar, te hoog uitkomen.

“Ik schrik er niet van”, zei Duisenberg gisteren. Het rapport komt volgens hem “net op tijd.” “Duitsland zit al zo dicht bij de normen dat het alleen enkele additionele maatregelen vergt.” Volgens de president laat het Verdrag van Maastricht ruimte voor een land met een begrotingstekort boven de norm van 3 procent. Als het land zich in zijn middellange begrotingsplannen voorneemt om lager uit te komen, kan het in 1999 toetreden tot de Europese muntunie EMU. “We zijn geen boekhouders”, zei Duisenberg. (ANP)