EMU-informatie (2)

Het verzoek van B.V. Voskuil om uitleg te krijgen over onze veronderstelde vreugde ten aanzien van de nakende Europese munt brengt mij ertoe om nog meer inlichtingen te vragen.

Diverse landen van de Europese Gemeenschap (EG) zijn hard bezig om hun financiële omstandigheden zodanig aan te passen, dat zij voor toetreding tot de Economische en Monetaire Unie (EMU) in aanmerking komen. Naar verluidt worden hiervoor administratieve manipulaties niet gemeden.

Tot nu toe heb ik echter nog niet kunnen uitvinden wat er gaat gebeuren met een lid van de EMU, dat (eventueel na één of meer jaren) niet meer voldoet aan de primaire eisen van de EMU. Dat land kan er niet zomaar uitgeknikkerd worden, omdat het geen eigen munt meer heeft.

Als de EMU zijn leden hun eigen munt laat houden en deze munten in een vaste onderlinge EMU-prijs verrekent, dan kunnen in de toekomst leden die niet meer voldoen aan de primaire eisen van de EMU uit de Unie gezet worden.

De motieven van de enorme besparing op kosten door de creatie van de Euro lijkt maar een farce. Als 'men' zich zou toeleggen op het gebruik van 'één hulptaal' in de landen van de EG, zou er wellicht het tienvoudige bespaard kunnen worden.

    • A. Beuzenberg