EMU-informatie (1)

De heer B.V. Voskuil (Brieven, 23 oktober), is of pas abonnee van uw blad of heeft in het andere geval niet selectief genoeg gelezen.

Vanaf half december 1995 heb ik knipsels uit deze krant en andere bladen verzameld die betrekking hadden op de muntunie en de Europese Unie. Alleen het NRC HANDELSBLAD gaf in de afgelopen tien maanden meer dan 150 maal een bericht, een opiniërende beschouwing, een diepgaande discussie of een hoofdredactioneel commentaar. Kaartjes, grafieken en tabellen completeerden al dit nieuws over de ontwikkelingen binnen de EU en vooral de Monetaire Unie. Bijna twintig redacteuren en correspondenten en talloze naamloze anderen bezorgden me zo een uitgebreid boekwerk over de argumenten pro en contra de Euro. Ik heb me in stijgende mate verbaasd over de enorme hoeveelheid informatie die ik op deze wijze over de muntunie verkreeg.

Wel moet me van het hart dat het me tot dusver niet lukte om enige informatie over de EMU te verkrijgen vanuit de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Den Haag of Brussel. Telefonische navraag leerde mij dat zo'n aanvraag via Luxemburg loopt en enige tijd in beslag neemt. Deze EU-burger wacht nu al meer dan vier maanden.