Dure olie fleurt de winst van Shell op

ROTTERDAM, 31 OKT. De stijgende prijs van ruwe olie heeft gezorgd voor een winstsprong bij de Koninklijke/ Shell Groep in het derde kwartaal. Het Nederlands-Britse olieconcern rapporteerde vanmorgen een nettowinst van 1.329 miljoen Britse ponden. Dat is 26 procent meer dan in het derde kwartaal van vorig jaar. In guldens gerekend steeg de winst met 31 procent tot 3.469 miljoen gulden.

De hoge prijs van ruwe olie zorgde voor een belangrijke vertekening van Shells winstcijfer. Noordzee-olie werd vanmorgen in Londen verhandeld tegen bijna 24 dollar per vat van 159 liter. Een jaar geleden was de olieprijs nog een kwart lager. Wanneer de waardestijging van Shells olievoorraden buiten beschouwing wordt gelaten, resteert een winststijging van 8 procent ten opzichte van vorig jaar.

Shells oliewinning en -exploratie profiteerde van de hoge olieprijs, en liet een winstexplosie zien van 92 procent tot 599 miljoen pond. Voor de sector raffinage en verkoop van brandstoffen is olie echter een grondstof. De dure olie drukte de winst in deze sector met 27 procent, tot 422 miljoen pond. Ook Shells derde poot, de chemiesector, moest terug met een 14 procent lagere winst van 273 miljoen pond.

De verkoop van chemie-activiteiten bracht het concern een bijzondere bate op van 84 miljoen pond. Zonder die bate, en zonder voorraadeffecten ging de winst van de Koninklijke Shell Groep uiteindelijk zeven procent achteruit. Over de eerste negen maanden van dit jaar maakte het concern nog wel 5 procent meer winst dan over de zelfde periode in 1995. Het rendement op geïnvesteerd vermogen, de graadmeter waarmee Shell zijn financiële prestaties meet, steeg van 10,4 procent naar 11 procent. Het concern streeft naar een rendement van 12 procent. Aandelen Koninklijke Olie, die ten opzichte van een jaar geleden bijna 50 procent zijn gestegen, moesten vanmorgen vier gulden terug op 282 gulden. Het winstcijfer viel handelaren tegen.