'Duitse begroting in strijd met grondwet'

BONN, 31 OKT. De oppositionele SPD is er gistermiddag niet in geslaagd de coalitieregering van bondskanselier Kohl in het nauw te drijven. Tijdens een stormachtig debat wees de Duitse Bondsdag een motie van de SPD af, dat de begroting voor 1996 in strijd zou zijn met de grondwet. Volgens de wet mogen de overheidsschulden de investeringen niet overschrijden.

In het twee uur durende debat ging het er heftig aan toe. Volgens SPD-fractieleider Rudolf Scharping vormen de regeringspartijen CDU/CSU en de liberale FDP “een coalitie van financiële chaos en ruzie, maar geen coalitie voor de toekomst van het land”. Volgens minister van Financiën, Theo Waigel (CSU), heeft de SPD “een spektakel georganiseerd dat de coalitie eerder versterkt”.

SPD-leider Rudolf Scharping wierp Waigel voor de voeten dat al in september de begroting voor dit jaar uit balans was geraakt omdat toen de staat meer krediet had opgenomen dan wettelijk was toegestaan. Waigel wees het verwijt van Scharping als “dom” van de hand. Bij de begroting voor 1996 is uitgegaan van nieuwe kredieten ter waarde van 60 miljard mark, zei Waigel, terwijl de investeringen op 66 miljard waren geraamd. De geringe economische groei en de daarmee verbonden belastingtegenvallers zullen er evenwel toe leiden dat de staat gedwongen is dit jaar 70 miljard te lenen.

De grondwet gaat echter uit van het tijdstip waarop de begroting is opgesteld, en heeft volgens de minister geen betrekking op de hele looptijd van het budget. Waigel: “We zijn ervan overtuigd, dat we correct hebben gehandeld.”

Volgens Waigel heeft de SPD geen enkel concreet voorstel gedaan voor vermindering van de schuldenlast en voert de partij een blokkadepolitiek die elke bezuiniging verhindert.

Terwijl de politieke partijen ruzieden in de Bondsdag, stapte Helmut Kohl gisteren rond in de rijstvelden van de Filippijen, waar hij op staatsbezoek is. “Het is een dag van bezinning”, antwoordde de bondskanselier plechtig op de vraag hoe hij zich voelt nu hij - vandaag - langer regeert dan Konrad Adenauer. “Ik bezin me op wat ik heb gedaan en op wat ik fout heb gedaan.” Het succes van zijn werk, zei Kohl, heeft hij aan zijn familie, zijn medewerkers en vele politieke vrienden te danken. De bondskanselier gelooft overigens niet dat het succes van een land aan één persoon kan worden verbonden. Maar, zei hij gisteren, “ik heb geluk gehad, daarover bestaat geen twijfel.”

    • Michèle de Waard