'Wilde Eric' daagt Albert Heijn uit

ROTTERDAM, 30 OKT. Unigro-eigenaar Eric Albada Jelgersma verkleint door de fusie met De Boer Winkelbedrijven de kloof met zijn grote concurrent Albert Heijn, marktleider in Nederland. Sinds 1980 stootte hij het groothandels- en supermarktbedrijf Unigro met eigenzinnige hand en veel geleend geld omhoog in de vaart der volkeren.

Door de voorgenomen fusie ontstaat een onderneming met een netto omzet van zes miljard gulden, 10.000 arbeidsplaatsen en een totaal marktaandeel van ruim 13 procent in Nederland. De Boer Unigro zal behoren tot de 20 grootste ondernemingen van Nederland.

Kern van het bedrijf wordt een landelijk dekkend netwerk van supermarkten onder de naam Super De Boer. Met een marktaandeel van ruim 10 procent wordt Super De Boer de twee winkelformule in Nederland, achter Albert Heijn.

Unigro, in 1925 begonnen als kleine lokale grossierderij in Breda, maakte onder Albada Jelgersma een sterke groei door. Als kandidaat-econoom kwam Albada Jelgersma in het grossiersbedrijf van zijn grootvader, dat toen honderd man personeel had. “Als ik me toen aan de overeenkomst met Végé had gehouden, zat ik nu nog in Tholen en Dordrecht”, zei hij twee jaar geleden in een interview met deze krant.

In 1980 kocht hij Unigro, ondanks het verzet van de toenmalige directie. De overnames in de jaren daarna en zijn onconventionele optreden leverden hem de bijnaam Wilde Eric op. In 1994 werd hij als directievoorzitter opgevolgd door mr. Rob ter Haar. Albada Jelgersma werd 'gewoon' lid van de hoofddirectie van Unigro. Hij bezwoer toen dat deze stap niets te maken had met voorkennisaffaire rond het automatiseringsbedrijf HCS, waarin hij werd aangeklaagd en na een slepende procedure vrijgesproken. Ter Haar en zijn team moesten Unigro na tien overnames in vijf jaar consolideren en vooral rendabeler maken.

Albada Jelgersma was in 1988 woedend toen de overname van Schuitema mislukte. In plaats daarvan zag hij het groothandelsbedrijf in de handen vallen van zijn grote concurrent Ahold, eigenaar van de Albert Heijn-supermarkten.

Tot nu toe was Unigro slecht vertegenwoordigd in het noorden als uitvloeisel van een langlopend niet-aanvalsverdrag met grossier Schuitema. Door de fusie met De Boer, sterk in het noorden des lands, ontstaat een concern met landelijke dekking.

Albada Jelgersma toonde zich steeds een vurig pleitbezorger van het vrijwillig filiaalbedrijf, de zelfstandige winkels die door Unigro worden bevoorraad. Ook De Boer Winkelbedrijven bevoorraadt zijn winkels via een inkoopvereniging, De Superunie. De nieuwe combinatie wil dit lidmaatschap continueren, zodat Superunie kan uitgroeien tot de eerste inkooppartij in Nederland. Het vrijwillige filaalbedrijf staat lijnrecht tegenover de andere doctrine, supermarkten die in eigendom zijn van een concern, zoals Ahold. De consument betaalt volgens Albada te veel door de dominantie van Albert Heijn, dat vooral tijdens de jaren tachtig terrein won. De consument moet keuzes kunnen maken, er moet concurrentie zijn. Dat het met de dominantie van Albert Heijn wel meevalt bleek de afgelopen jaren.

Formules als De Boer, Super en Edah (Vendex) slaagden er dankzij een combinatie van scherpe prijzen en kwaliteit de opmars van de marktleider tot staan te brengen.

    • Paul Wessels