Sorgdrager onderzoekt verbod op anti-radar

DEN HAAG, 30 OKT. Minister Sorgdrager (Justitie) wil de waarschuwingsapparatuur die automobilisten attendeert op snelheidscontroles gaan verbieden. De minister liet dinsdag in de Tweede Kamer weten dat ze laat onderzoeken hoe deze apparatuur wettelijk kan worden aangepakt.

De bewindsvrouw zei dit op vragen van het Kamerlid Rosenmöller (GroenLinks) in een debat over verkeersveiligheid. Sorgdrager zei verder dat haar ministerie studeert op mogelijkheden om het toezicht op het verkeer te vergroten.

Ze wees daarbij op de instelling van gemeentelijke parkeerwachters en de administratiefrechtelijke afdoening van verkeersovertredingen, volgens de Wet-Mulder. Wellicht zal de minister voorstellen deze wet uit te breiden.

Sorgdrager gaf “haar persoonlijke mening” dat het beter zou zijn alcoholgebruik door verkeersdeelnemers geheel te verbieden. Ze zei het jammer te vinden dat een voorstel van PvdA-Kamerlid Valk om het maximaal toegestane alcoholpromillage te verlagen tot 0,2 het indertijd niet heeft gehaald.

Minister Jorritsma (Verkeer) meende dat een Europese normering van lager dan 0,5 niet haalbaar is omdat sommige EU-landen nog op 0,8 promille zitten. Ook Sorgdrager vindt dat Nederland zich moet conformeren aan de EU-norm. Sorgdrager kondigde verder aan dat komend voorjaar een studie wordt afgerond naar de mogelijkheid automobilisten te testen op het gebruik van drugs. (ANP)