'Opvang kinderen moet beter'

AMSTERDAM, 30 OKT. Kinderopvang moet wellicht onderdeel worden van het arbeidsrecht en moet beter worden geregeld in de belastingssfeer. Dit zei minister Sorgdrager (Justitie) gisteren bij de opening van het Bureau Opportunity in Bedrijf in Amsterdam. De campagne Opportunity in Bedrijf, een initiatief van overheid en bedrijfsleven, is bedoeld om meer vrouwen te laten doorstromen naar hogere functies.

Het emancipatiebeleid van de overheid is na vijftien jaar in een impasse terechtgekomen, aldus Sorgdrager, die haar collega Melkert van Sociale Zaken verving.

Weliswaar zijn er dankzij het emancipatiebeleid meer vrouwen op de arbeidsmarkt gekomen - al scoort Nederland met 32,8 procent fulltime werkende vrouwen het laagst in Europa - maar zij zijn vooral in lagere functies en het middenkader werkzaam. Slechts 1 procent is doorgedrongen tot een raad van bestuur of gelijkwaardig niveau. Om die impasse te doorbreken is een campagne als Opportunity in Bedrijf hard nodig, aldus de bewindsvrouw.

Redenen waarom meer vrouwen moeten doorstromen naar hogere functies, aldus de minister, zijn diversiteit van het personeel, het benutten van potentieel talent, kwaliteitsverbetering in de organisatie en gerichtere service. Maar meer vrouwen aan de top is ook een economische noodzaak, aldus Sorgdrager. “Nederland vergrijst in een gestaag tempo. Over 10, 20 jaar heeft de arbeidsmarkt alle mensen die kunnen werken heel hard nodig.

Dit vooruitzicht betekent dat we nu al heel veel moeten investeren in vrouwelijk potentieel, in werving en selectie van vrouwen, in goed loopbaanbeleid en in de mogelijkheid om een topfunctie in deeltijd te verrichten.''

De overheid moet zich opnieuw beraden op kinderopvang, aldus de minister. “We moeten kinderopvang niet meer opvatten als een voorziening voor vrouwen die zo nodig óók moeten werken, maar als een maatschappelijke voorziening voor vrouwen èn mannen.”