Onzekerheid over besluit nachtvluchten

DEN HAAG, 30 OKT. Het is nog steeds ongewis of er al dan niet nachtvluchten zullen worden uitgevoerd op vliegveld Beek (Maastricht Aachen Airport). Minister De Boer (VROM) zei gisteren tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer dat “als het kabinet aanstaande vrijdag beslist de besluitvorming over Beek te verdagen naar over één of twee jaar, dat ook een besluit is”.

De Boer (PvdA) was door de VVD naar de Kamer geroepen naar aanleiding van een brief die zij dit weekeinde ontving van PvdA-fractieleider Wallage. In die brief betuigt Wallage zijn steun aan het standpunt van de minister, dat er geen nachtvluchten moeten komen om de nieuw aan te leggen oost-westbaan rendabel te maken. Jorritsma (Verkeer en Waterstaat, VVD) wil die nachtvluchten wel.

Volgens Wallage moet er een nieuwe baan komen, maar dienen eventuele exploitatietekorten door het rijk afgedekt te worden. PvdA, D66 en De Boer vinden dat op regionale vliegvelden 's nachts niet gevlogen moet worden.

Als mogelijke uitweg uit de politieke impasse ziet Wallage de discussie over de aanleg van een tweede nationale luchthaven. “Op het moment dat er een debat wordt gevoerd over nut en noodzaak van een tweede nationale luchthaven, dringt zich ook de vraag op welke rol regionale luchthavens in het kader van de nationale luchtvaartplanning eigenlijk vervullen”, aldus Wallage gisteren in de Kamer.

De Boer noch Wallage bleek bereid de 'Beste Margreeth' brief openbaar te maken. Volgens beiden stond er niets in dat niet al bekend was. De Boer herhaalde dat zij dit voorjaar een concessie heeft gedaan in de discussie over de nachtvluchten. Tijdens een bezoek aan het vliegveld maakte zij toen bekend vluchten aan de 'randen van de nacht' te willen tolereren: rond elf uur 's avonds en zes uur 's morgens.

Later dit jaar ging Jorritsma ermee akkoord dat van de vijftienhonderd voorziene nachtvluchten er duizend zouden worden gepland in deze 'randen van de nacht'. De rest zou wel middenin de nacht afgewikkeld moeten worden. Volgens Jorritsma kan dit niet anders, omdat het hierbij gaat om intercontinentale vrachtvluchten. De Boer wil een bedrijfseconomische verschuiving naar meer chartervluchten.

De Boer onderstreepte gisteren dat er vrijdag een kabinetsbesluit zal vallen. Mocht worden besloten tot het aanleggen van de baan maar het afzien van nachtvluchten, dan zal het geld om de exploitatie rond te krijgen niet uit haar begroting komen, aldus De Boer.