Inzet Marokkaanse ouders bij onderwijs

UTRECHT, 30 OKT. Ruim dertig Marokkaanse ouders hebben gisteren in het Utrechtse stadhuis een convenant met de gemeente ondertekend om het onderwijs aan Marokkaanse kinderen te verbeteren. Beide partijen beloven zich in te spannen om de rol van de ouders op de basisscholen te versterken.

Het convenant is het resultaat van gesprekken die op initiatief van wethouder I. Herweijer (onderwijs) sinds maart met sleutelfiguren uit de Marokkaanse gemeenschap zijn gevoerd. Ze zijn actief in moskeebesturen, oudercomités en jongeren- en vrouwenorganisaties, maar ze zijn op persoonlijke titel gevraagd. Gekozen is voor Marokkaanse ouders, omdat zij in Utrecht de grootste allochtone groepering vormen en hun kinderen met grote onderwijsproblemen kampen. Het is de bedoeling dat de inzet van de ouders als een 'olievlek' gaat werken, aldus Herweijer.

Tijdens de gesprekken zijn concrete voorstellen gedaan die onderdeel uitmaken van het convenant. Bijvoorbeeld om moskeeën open dagen te laten organiseren voor schooldirecties en leerkrachten. De jaarlijkse schoolinformatiemarkt zou tevens in moskeeën gehouden kunnen worden. Scholen zouden bij hun planning meer rekening moeten houden met islamitische feestdagen.

H. Sanoussi (35), vader van drie kinderen en lid van een Marokkaans oudercomité in Utrecht-West, droomt ervan om het Suikerfeest, de afsluiting van de islamitische vastenmaand Ramadan, en carnaval tegelijk te vieren. “Samen vieren en samen leren”, is zijn motto. “Sommige scholen zijn ertegen, maar nu ze weten dat de gemeente erachter staat kan dat veranderen. Als je met dit convenant komt hebben de mensen de neiging te zeggen: 't zit wel goed, ze zullen wel niet over één nacht ijs zijn gegaan.”

Eigen inzet van de ouders is nodig, zegt Sanoussi. “In Den Haag worden wel beslissingen genomen, maar die werpen hier geen vruchten af.”