Impasse over rundvlees lijkt doorbroken

LUXEMBURG, 30 OKT. De impasse in het landbouwberaad over de rundvleessector is naar alle waarschijnlijkheid doorbroken. De Ierse voorzitter, minister I. Yates, heeft vanmorgen in Luxemburg een nieuw compromisvoorstel met noodmaatregelen op tafel gelegd.

Vier eerdere voorstelen waren door de lidstaten afgewezen, nadat al maandenlang was onderhandeld.

De Ierse minister van Landbouw gaat er in zijn nieuwste voorstel van uit dat er ongeveer 1,2 miljard gulden extra moet worden besteed, bovenop op de ongeveer vijf miljard gulden die voor de komende twee jaar moet worden uitgetrokken, om de “niet-aflatende ernstige problemen” in de rundvleessector te bestrijden. Een woordvoerder van landbouwcommissaris Fischler zei vanmiddag dat het geld moet komen uit het landbouwbudget.

De crisis ontstond door een vermindering van de consumptie na de crisis rond de gekke-koeienziekte. Een deel van het geld zou beschikbaar kunnen worden gesteld voor reclame-campagnes die het rundvlees moeten promoten. Minister Van Aartsen (Landbouw) voelt er meer voor geld te besteden aan een kwaliteitskeurmerk voor vlees.

Vooral de Fransen lijken ingenomen met het nieuwe voorstel van Yates, omdat het land met 20 procent van de totale rundvleesproduktie voor meer dan tweehonderd miljoen gulden aan premies erbij zou krijgen. Minister Van Aartsen ziet in het compromisvoorstel “een grote stap voorwaarts”, maar houdt nog wel enkele reserves. Nederland zou als de verdeling van het extra geld naar rato verloopt, er tachtig miljoen gulden bijkrijgen. Bovendien wordt de verplichte 'knuppelpremie' voor het slachten van kalveren die enkele dagen oud zijn facultatief. Dat is gunstig omdat een dergelijke premie in Nederland moeilijk is door te voeren.

De voorstellen zijn hoofdzakelijk bedoeld om op korte termijn de rundvleesproduktie in de Europese Unie aanzienlijk terug te brengen. Sinds het uitbreken van de BSE-crisis in maart is de gemiddelde consumptie van rundvlees in Europa met 11 procent gedaald. De verwachting is dat Europa dit jaar met een overschot van ongeveer 650.000 ton aan rundvlees blijft zitten. De EU zal volgens de voorstellen van Yates dit jaar 550.000 ton rundvlees opkopen om ernstige prijsverlagingen te voorkomen. Van Aartsen vindt deze interventie “aan de hoge kant”. Voorts vindt de VVD-minister dat de Europese Commissie meer haast moet maken met het doorvoeren van structurele maatregelen voor de rundvleessector. Voorstellen daarvoor staan nu pas in mei volgend jaar gepland.

Het pakket noodmaatregelen dat Yates vanmorgen voorlegde verschilt op enkele essentiële punten met het aanvankelijke voorstel van de Oostenrijkse Eurocommissaris Franz Fischler. Dat voorstel werd afgelopen maandag in Luxemburg voor de derde keer aan de landbouwraad voorlegd en vrijwel onmiddellijk afgewezen. Yates presenteerde daarop gisteren een compromisvoorstel waaruit onder meer de verlaging van de subsidies voor de akkerbouw was verdwenen, maar ook dit kon niet op de goedkeuring van het overgrote deel van de lidstaten rekenen. Yates maakte gisteren een “voorlopig laatste” compromis, dat vanmorgen wel op de steun van de meeste lidstaten leek te kunnen rekenen.