Borst steunt bevallen thuis met tien miljoen

DEN HAAG, 30 OKT. Minister Borst (Volksgezondheid) heeft voor de komende vier jaar tien miljoen gulden beschikbaar gesteld voor meer thuisbevallingen, verlaging van de werkdruk van verloskundigen en verbeteringen op het gebied van kwaliteit en doelmatigheid.

Minister Borst, de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, Zorgverzekeraars Nederland en de Ziekenfondsraad hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de verloskunde. Vandaag zetten zij hun handtekeningen onder de afspraken.

Thuisbevallen verliest aan populariteit in Nederland. Ongeveer dertig procent van alle vrouwen baart thuis. In 1960 was dit nog ruim zeventig procent. Uit een studie van het onderzoeksinstituut voor de gezondheidszorg Nivel blijkt dat bij vrouwen die hun eerste kind krijgen, de bevalling thuis even goed verloopt als in het ziekenhuis. Bij volgende kinderen is het resultaat thuis zelfs beter. Zwangere vrouwen die geen problemen hebben met de gezondheid kunnen dan ook het beste kiezen voor een bevalling in hun eigen woning, zegt het Nivel.

De minister en de betrokken organisaties verzetten zich tegen de voortschrijdende medicalisering van bevallingen. Als vrouwen in een ziekenhuis baren, worden zij eerder als patiënt behandeld dan als zij thuis bevallen. In veel landen is bevallen al een medische gebeurtenis, die bijna per definitie gepaard gaat met pijnbestrijding en ingrepen als vacuüm- en tangverlossingen. In Amerika bevalt bijna eenderde van de vrouwen met een keizersnede, in Nederland is dat acht procent.

Betere voorlichting moet aanstaande ouders overtuigen van het goede van thuisbevallen. Er komt speciale informatie voor allochtone ouders. Met de tien miljoen gulden moet ook de werkdruk van verloskundigen worden verminderd. Drie jaar geleden moest een verloskundige 165 bevallingen per jaar doen, wilde zij een norminkomen halen. Dit aantal is teruggebracht naar honderdvijftig per jaar, maar de werkdruk blijft hoog. (ANP)