Zestienhoven

'Vliegen' in Profiel van 17 oktober schetst een krom beeld van Zestienhoven en draagt bij aan de mythevorming rond dit luchthaventje.

In de onderhandelingen tussen Rotterdam en NV Schiphol is sprake van 20.000 vliegbewegingen van toestellen met een startgewicht hoger dan 6 ton. Het is nu juist de kleine luchtvaart (startgewicht lager dan 6 ton) die de gemeente Rotterdam kwijt wil.

Het is volstrekte onzin te beweren dat tachtig procent van de vliegbewegingen (zonder charters en vracht) zakelijk verkeer betreft. Van de bijna 120.000 vliegbewegingen in 1995 kunnen slechts 20.000 bewegingen tot de 'zakelijke' categorie gerekend worden. Dat is ruwweg 17 procent. Het restant, pakweg 100.000 bewegingen, bestaat uit sportvluchten, fotovluchten en lesvluchten.

Raadpleging van de statistieken van het CBS wijst ook uit dat, met uitzondering van de lijndiensten Londen en in mindere mate Parijs, Rotterdam Airport als zakenvliegveld een uiterst kwijnend bestaan leidt.

Een belangrijke reden voor NV Schiphol om als exploitant greep op Rotterdam Airport te houden is, zoals recent door minister Jorritsma is bevestigd aan de Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Rotterdam, de mogelijkheid om uiterst lawaaiige vliegtuigen (zogenaamde Hoofdstuk 2 toestellen) zoals de Boeing 727 van Top Air, van Schiphol te weren en uit te plaatsen naar Rotterdam Airport. Hierdoor kan Schiphol binnen de vastgestelde geluidscontouren blijven. Beek zal vanaf november 1996 geen Hoofdstuk 2 toestellen meer op de luchthaven toelaten. De omwonenden van Rotterdam Airport zullen moeten slikken dat Rotterdam Airport als vuilnisbak van Schiphol blijft fungeren.