WNF bepleit meer natuur langs kust

AMSTERDAM, 29 OKT. In het belang van veiligheid en economie moeten natuurlijke processen langs de Noordzeekust meer ruimte krijgen. Om Nederland in de toekomst tegen de zee te beschermen zijn een natuurlijk gevormde kustlijn, brede duinen en ruimte voor de vorming van lagunes en slufters nodig in plaats van verdere fixatie van de kustlijn en steeds hogere dijken.

Dit is de kern van een rapport 'Meegroeien met de zee' dat het Wereldnatuurfonds (WNF) gisteren heeft uitgebracht. De studie die aan het rapport ten grondslag ligt is uitgevoerd door onderzoeksbureau Stroming en het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Met deze kustvisie wil het WNF een bijdrage leveren aan de voorbereiding van de Vierde Nota Waterhuishouding.

De afgelopen eeuw is de zeespiegel opnieuw zo'n 15 tot 20 centimeter gestegen, stelt het WNF vast. De bodem is verder gedaald en grote delen van Nederland zijn meters onder zeeniveau weggezakt. De verzilting neemt toe en voor het doorspoelen van deze grond is steeds meer zoet water nodig. De verwachting is echter dat er steeds minder zoet water beschikbaar is. Tot nu toe heeft Nederland met hogere dijken en grotere gemalen de voeten droog kunnen houden.

Volgens de natuurbeschermingsorganisatie zullen deze technieken op de lange termijn niet afdoende zijn. “Met de huidige inrichting van de kustzone koerst Nederland af op zijn eigen ondergang”, aldus het WNF, dat met zijn rapport oplossingen wil aanreiken die voortbouwen op de natuurlijke processen van de Nederlandse delta. “Dit kan voorkomen dat na het jaar 2000 generaties Nederlanders door een zeespiegelstijging als gevolg van het broeikaseffect met de rug tegen de muur komen te staan.”

De kust heeft meer veerkracht nodig, schrijven de onderzoekers. Dat kan door in verschillende delen van de delta andere accenten te kiezen. Ze pleiten voor de vorming van slufters (een soort kreken) en lagunes (strandmeren) die leiden tot een natuurlijker kustlijn. Bovendien kunnen in die wateren tal van zeeorganismen een geschikte plaats vinden om te paaien en op te groeien.

Verbreding van de duinen, vanuit zee of landinwaarts, verhoogt de veiligheid van Nederland, terwijl bovendien meer ruimte ontstaat voor natuur, recreatie en de winning van zoet water.

Landinwaarts, in de veengebieden, moet volgens het WNF een eind komen aan het proces van ontwatering en bodemdaling, zodat regen- en grondwater worden vastgehouden en zo een buffer vormen tegen zoute kwel: zeewater dat onder de dijken door naar binnen dringt.