Winst DSM door lagere marges achter bij verwachtingen

HEERLEN, 29 OKT. Het chemieconcern DSM heeft over het derde kwartaal van dit jaar een netto winst behaald van 178 miljoen. Dat is 56 miljoen gulden lager dan in het derde kwartaal van vorig jaar, toen het netto resultaat 234 miljoen gulden bedroeg. Het lagere resultaat is vooral te wijten aan de geringere marges die dit jaar konden worden behaald.

De raad van bestuur van DSM blijft bij de prognose dat 1996 'een goed jaar' zal blijken, al haalt het het niet bij het 'voortreffelijke' 1995. Analisten hadden niettemin gerekend op een netto winst die zou uitkomen tussen 181 en 224 miljoen gulden.

De netto omzet van DSM steeg in het derde kwartaal met tien procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en bedroeg nu 2,5 miljard gulden. De produktievolumes lagen dertien procent hoger. Aan- en verkoop van bedrijven hadden een positieve invloed van vier procent op de totale omzet. Ook de ontwikkeling van de wisselkoersen had dit kwartaal een positief effect van twee procent. In voorgaande jaren zorgden met name de koersen van de Amerikaanse dollar, de Italiaanse lire, de Spaanse peseta en het Britse pond voor ongunstige effecten.

DSM heeft dit jaar al 1,3 miljard gulden geïnvesteerd in nieuwe activiteiten. Het bedrijf mikt daarbij vooral op versterking van de fijnchemie, die minder gevoelig is voor conjuncturele omstandigheden. De voortgaande economische groei zorgt ervoor dat de vraag naar de produkten van DSM op een goed niveau blijft.

De prijzen van een aantal produkten, zoals kunststoffen, meststoffen en melamine - een belangrijke grondstof - zijn de eerste zes maanden van dit jaar gestegen en hebben zich gedurende het derde kwartaal gestabiliseerd.

Het bedrijfsresultaat over het derde kwartaal bedroeg 239 miljoen gulden, 103 miljoen minder dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Dat is het gevolg van de daling van de marges, die wordt veroorzaakt door enerzijds lagere prijzen en anderzijds gestegen kosten voor met name nafta. De volumes waren bij alle produkten hoger.

Alle drie de voorbije kwartalen van dit jaar waren slechter dan die van 1995.

Er zal volgens DSM's topman ir. S. de Bree sprake zijn van een goed 1996, als het bedrijfsresultaat in de buurt komt van 15 procent rendement op het geïnvesteerd vermogen, het gemiddelde van de afgelopen tien jaar. In de eerste zes maanden was dat rendement 16 procent, zo bleek eind juli.