Vleuten-De Meern stemt massaal tegen opheffing

VLEUTEN-DE MEERN, 29 OKT. De inwoners van Vleuten-De Meern hebben zich gisteren in een referendum massaal gekeerd tegen samenvoeging met de stad Utrecht. Ruim 84 procent van de 14.000 stemgerechtigde bewoners bracht zijn stem uit, iets meer dan 98 procent is tegen opheffing van de gemeente.

Volgens burgemeester J. Westra is de opkomst in Vleuten-De Meern de hoogste die ooit bij een referendum is geregistreerd. Bij de volksraadpleging inzake de stadsprovincie was de opkomst in Amsterdam 39,8 procent en in Rotterdam 42 procent. Bij een referendum in Leersum in juli tegen de herindelingsplannen van de provincie kwam 59 procent van de stemgerechtigden opdagen en koos 87 procent voor een onafhankelijke gemeente.

De hoge opkomst geldt ook voor recent gebouwde wijken waar veel oud-Utrechters wonen. Zo was de opkomst in de wijk De Tol ruim 83 procent en van hen bleek 96 procent voor een zelfstandige gemeente.

“Het is mijn stellige overtuiging dat het rijk en de provincie niet om deze uitspraak heen kunnen”, concludeerde Westra. De burgemeester kondigde aan dat de strijd voor zelfstandigheid met politieke, bestuurlijke en juridische middelen zal worden voortgezet.

Gedeputeerde Staten kwamen in juli, nadat de plannen voor een stadsprovincie waren gestrand, met het voorstel om Vleuten-De Meern in zijn geheel bij Utrecht te voegen. Dit is volgens de provincie nodig om de bestuurskracht van de stad Utrecht te vergroten. Vleuten-De Meern heeft anderhalf jaar geleden al grondgebied aan de stad moeten afstaan om de bouw van de nieuwe stadswijk Leidsche Rijn mogelijk te maken.

De bedreigde gemeente heeft eerder uit protest tegen de opheffing haar medewerking aan de realisatie van Leidsche Rijn gestaakt. Na zware druk van rijk, provincie en een dreigende schadeclaim van betrokken projectontwikkelaars heeft de gemeenteraad op 15 oktober de blokkade van Leidsche Rijn beëindigd. “Die bouw gaat integraal door”, verzekert wethouder H. Melcherts van ruimtelijke ordening. Melcherts wijst erop dat haar gemeente altijd alle medewerking heeft gegeven aan de woningbouwplannen. De dreigende opheffing van haar gemeente noemt de wethouder “een slecht voorbeeld voor de rest van Nederland. Als je gaat samenwerken loop je het risico dat je wordt heringedeeld”.

Op 4 november is het eerste overleg tussen de provincie en Vleuten-De Meern in het kader van de ARHI-procedure (Algemene Regels Herindeling). “Dat overleg heeft geen enkele zin als Gedeputeerde Staten hun besluit al hebben genomen”, aldus Melcherts.