'Stop bezuinigingen op gezondheidszorg'

UTRECHT, 29 OKT. Er moet structureel meer geld komen voor de gezondheidszorg. Bezuinigen is niet langer verantwoord omdat dit ten koste gaat van de directe patiëntenzorg.

Dat was de boodschap van het Nationale Debat Gezondheidszorg, dat gisteren voor de vierde keer in Utrecht werd gehouden. De organiserende Nederlandse Zorgfederatie maakte in Utrecht de uitkomsten bekend van een Nipo-onderzoek onder ruim vijfhonderd gezinshoofden. Daaruit blijkt dat 65 procent van de Nederlanders bereid is jaarlijks vijftig gulden meer premie te betalen om de gezondheidszorg te verbeteren. De politiek moet de wens van de bevolking tot optimale zorg honoreren, zo vinden zorginstellingen en zorgverzekeraars.

Volgens voorzitter A. Krol van de Nederlandse Zorgfederatie heeft het kabinet-Kok bij het opstellen van het regeerakkoord een “beginnersfout” gemaakt door de jaarlijkse groei van de gezondheidszorg te laag te ramen op 1,3 procent. De koepelorganisatie van zorginstellingen meent dat er jaarlijks structureel achthonderd miljoen gulden nodig is om ernstige knelpunten weg te nemen: lange wachttijden voor behandelingen in ziekenhuis en thuiszorg, gehandicaptenzorg, psychiatrie en verpleeghuizen, alsmede te weinig privacy in verpleeghuizen. Volgens directeur H. Bijker van het psychiatrisch ziekenhuis APZ-Drenthe in Assen moet er zelfs beknibbeld worden op maaltijden. Zijn patiënten krijgen na de laatste bezuinigingsronde minder vlees, kleinere appels, minder vaak frisdrank en slechts de keuze tussen soep of een toetje. “We kunnen onze patiënten nauwelijks nog fatsoenlijk te eten geven.”

De politiek lijkt niet onwelwillend te staan tegenover de wensen van de gezondheidszorg. De Eerste-Kamerleden D. Dees (VVD) en F. Werner (CDA) zeiden wel iets te voelen voor een jaarlijkse groei van circa twee procent. Het totale budget voor gezondheidszorg bedraagt ruim 63 miljard gulden. Minister Borst (Volksgezondheid) signaleert in het kabinet bovendien een groeiende bereidheid om mee te denken over de gezondheidszorg.

Verzekeraars vinden dat zorginstellingen niet alleen meer geld moeten vragen, maar zelf nog efficiënter moeten werken. Onder meer door in overleg met patiënten niet alle behandelingen uit te voeren. “Het beste is niet altijd het meeste”, zei voorzitter P. Overmars van de hoofddirectie van zorgverzekeraar Zilveren Kruis.