SPD eist debat over 'financiële chaos'

BONN, 29 OKT. In de strijd over de financiële situatie in Duitsland heeft de sociaal-democratische oppositie morgenmiddag een bijzondere zitting over de begrotingsproblemen in de Bondsdag afgedwongen. De SPD verwijt de regering er een “financiële chaos” van te maken.

Intussen zijn de spanningen in de coalitie over de belastingpolitiek van minister Theo Waigel (Financiën) enigszins getemperd. Gisteravond verklaarden CDU en de liberale FDP “vastbesloten te zijn” met elkaar te willen doorgaan.

Afgelopen weekeinde brak een openlijke ruzie uit in de regeringscoalitie van CDU/CSU en FDP over het financiële beleid van Waigel. Het begrotingstekort voor dit jaar zal de geplande 60 miljard mark met zeker 10 miljard overschrijden. Onduidelijk is hoe Waigel het tekort in de begroting voor 1997 precies wil wegwerken. De minister heeft gezegd het overheidstekort volgend jaar te willen beperken tot 56,5 miljard mark (2,5 procent van het bruto nationaal produkt) zodat Duitsland aan de criteria voor de Europese monetaire unie voldoet. Dat betekent fors bezuinigen.

De voorzitter van de liberale FDP, Wolfgang Gerhardt, waarschuwde Waigel zondag dat tekorten niet kunnen worden weggewerkt met belastingverhogingen. Dat zou volgens Gerhardt “het einde van de coalitie” betekenen. Maar gisteren al bleek dat de soep bij de FDP niet zo heet wordt gegeten. Na een bijzondere zitting van het presidium van de liberale partij verklaarde Gerhardt dat “alleen de huidige coalitie in staat is de noodzakelijk belastinghervorming te realiseren”. Een coalitie zonder de FDP zou zeker op belastingverhoging neerkomen, aldus Gerhardt.

Zijn scherpe kritiek op Waigel herhaalde hij niet meer. De FDP, die zich graag opwerpt als kampioen belastingverlagingen, verweet Waigel de kinderbijslag in 1997 te willen verhogen (kosten 3,8 miljard) en de solidariteitstoeslag van 7,5 procent niet volgend jaar, maar pas in 1998 te willen verlagen. De FDP was de laatste verkiezingen ingegaan met de leus dat de solidariteitstoeslag, bedoeld om de kosten van de hereniging te betalen, zou worden afgeschaft. Gerhardt noemde het uitstel van een daling van deze belasting “een zware terugslag voor de FDP”.

Waigel wees de kritiek van de FDP gisteravond op de televisie resoluut van de hand. Hij zei dat vrijwel alle ministeries pijnlijke bezuinigingen te wachten staan omdat in de coalitie is afgesproken de tekorten niet te dekken door nieuwe schulden te maken of de belastingen te verhogen.

In de coalitie wordt erover gesproken om delen van de hervorming die voor 1999 is gepland al in 1998 te laten ingaan. Waigel, die aan het eind van dit jaar met een uitwerking van de voorstellen komt, heeft hier geen bezwaar tegen.