Referendum

In het artikel 'Koningschap maakt politiek nerveus' (16 oktober) gaat redacteur Van Wijnen in op het democratiseringsboekje van de Jonge Democraten (JD), dat verscheen ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van D66. Het stuk bevat een aantal onjuistheden, die ik hierbij zou willen rechtzetten.

In de eerste plaats schrijft Van Wijnen dat de JD op termijn de monarchie zou willen afschaffen. Hij beargumenteert deze stelling niet en het is ook niet waar. Het enige waarover wij ons hebben uitgesproken is dat er een referendum gehouden zou moeten worden over de monarchie. Of de monarchie moet worden afgeschaft blijkt dan vanzelf.

Vervolgens beweert Van Wijnen dat wij dit voorstel beargumenteerd zouden hebben met de verondersteld omstreden positie van koningin Beatrix. Had Van Wijnen het democratiseringsboekje gelezen, dan had hij beter geweten. De argumentatie voor een referendum hierover is puur principieel: wij vinden dat in een democratische staat de bevolking zich rechtstreeks moet kunnen uitspreken over de staatsvorm.

Ten slotte noemt Van Wijnen mijn uitspraak dat de positie van de koningin 'omstreden' is een 'symptomatische misvatting' over wat de reguliere koninklijke ambtsvervulling is. Wellicht heb ik mij wat onnauwkeurig uitgedrukt, maar het is ook ons bekend dat er zoiets bestaat als ministeriële verantwoordelijkheid en koninklijke onschendbaarheid.

Binnen dit systeem is wat er nu gebeurt dagelijkse kost. Wat ik heb willen zeggen is dat het systeem als zodanig nu omstreden is. De vele publicaties over de vermeende invloed van koningin Beatrix en de nu in de pers opgekomen vraag over republiek of monarchie zijn daarvan het beste bewijs. Het artikel van Van Wijnen zelf niet minder.