Paars kabinet

De laatste maanden erger ik mij in toenemende mate aan de kritiekloze houding van de redactie van NRC HANDELSBLAD tegenover het beleid van het paarse kabinet.

Dat bleek weer eens in het hoofdartikel over de uitspraken van mgr. Muskens. De armoede in Nederland werd daarin gebagatelliseerd en het kabinetsbeleid verheerlijkt. Bovendien ging het artikel voorbij aan het onfatsoen van Bolkestein om mgr. Muskens op normale wijze te antwoorden.

Het artikel 'Milieubeweging verspeelt haar krediet bij politici' (23 oktober), is weer een 'staaltje van paars op handen dragen'. Op dezelfde pagina staat dat paars de doelstelling voor CO-uitstoot loslaat, zelfs PvdA en D66 willen na 2000 niet meer dan stabilisatie, terwijl het CDA pleit voor 40 procent reductie in 2020.

Alles wat paars heeft bereikt op milieugebied is: aanleg van HSL in een tunnel door het Groene Hart en zonder tunnel door Brabants bewoonde wereld; uitbreiding van Schiphol; aanleg van een snelweg door Limburgse natuur; uitstel van brandstofverhoging. Geen staat van dienst om trots op te zijn. Geen wonder dat de boodschapper van het slechte nieuws, of die mgr. Muskens heet of milieudefensie, 'kaltgestellt' moet worden.